PROMOVIDEO
COMMUNICATIE

EkoPlaza

De belangstelling voor biologisch neemt toe en de biologische supermarktketen EkoPlaza breidt uit.
IDeart ontwikkelde in opdracht van Udea een communicatieplan voor EkoPlaza. Het concrete plan bevat een onderbouwde communicatiestrategie en voorstel voor communicatiemiddelen.
De nadruk ligt op een contentstrategie met thema- en beleveniscommunicatie. Deze strategie slaat een brug tussen de wensen van de klant en de doelen van EkoPlaza. In het plan staan voorbeelden voor een beeldtaal.
Illustrator: Stang Gubbels

David Lloyd

In 2020 is 50% van de bevolking 45 jaar of ouder. Het bewegen heeft zijn nut bewezen op gebied van lichamelijk en psychisch welzijn. Het frequent bezoeken van de sportschool of andere sportactiviteit vraagt veel discipline en dat kunnen veel mensen niet opbrengen. Ondanks dat het aandeel van 45-plussers die bewegen duidelijk is toegenomen, neemt naarmate de leeftijd vordert, de sportdeelname toch af. Wat motiveert de 45-plussers om individueel te trainen of deel te nemen aan de groepslessen binnen David Lloyd sportclub? Na een onderzoek onder de clubleden heeft IDeart advies uitgebracht over het beleid voor- en de communicatie naar deze doelgroep.

Bo Weevil

Bo Weevil, een biostoffengroothandel, is ontstaan omdat er een probleem is in de stoffenindustrie op gebied van mi­lieu, fairtrade en duurzaamheid. Bo Weevil wil haar positie als gro­othandel in stoffen verstevigen en meer bekendheid krijgen bij geïnteresseerde toekomstige afnemers van biologische stoffen.
IDeart heeft voor Bo Weevil een communicatiestrategie ontwikkeld met een moodboard.

De Roos

Spiritualiteit is hip, het aanbod van cursussen zoals yoga, mindfulness, massage en andere activiteiten neemt toe. De Roos is een gastvrije en inspirerende plek voor bewustwording en spiritualiteit. In haar 25-jarig bestaan is De Roos uitgegroeid tot een van de grootste spirituele centra in Nederland. Ze is gevestigd in in een prachtig pand, aan de rand van het Vondelpark in Amsterdam. IDeart zet voor De Roos een communicatiekoers uit zodat ze beter kan inspelen op de toenemende vraag naar dienstverlening in de spirituele en persoonlijke groei.

GRAFISCH ONTWERP
Opdrachtgevers o.a. Aedes | de Alliantie | Artsen zonder Grenzen | AWV | stadsdeel Bos en Lommer | Couleur Locale | Eigen Haard | Far West | Gemeente Hardenberg | INHolland | Nanny de Jager- communicatie en advies | De Key | stadsdeel Oost | Rochdale | Stadgenoot | Stichting Aanpak Overlast Amsterdam | SunfoodYoga | Vleesenbeek & Kamminga | Jan Wiebe - architect | TNO | Combinatie Westpoort | Ymere | stadsdeel Zuid

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt en van oorlogen en burgeroorlogen.
IDeart verzorgt diverse communicatie-uitingen voor Artsen zonder Grenzen. Deze uitingen worden mondiaal verspreid. Ze zijn wervend of informatief en bereiken het publiek, de medewerkers en de betrokken belangenpartijen.

 

de Alliantie

De Alliantie is als woningcorporatie van Amsterdam tot Amersfoort actief in tientallen wijken voor honderdduizenden mensen. De vier werkmaatschappijen zorgen voor betaalbare en goede
woonruimte, in vitale wijken. IDeart ontwikkelt diverse in- en externe communicatiemiddelen in opdracht van de Alliantie.

Stichting Aanpak Overlast

IDeart heeft een folder ontworpent en tekst geschreven voor een folder van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA). SAOA pakt overlast van jongeren aan. Met de inzet van straatcoaches en
gezinsbezoekers zorgt SAOA voor een
veilige en leefbare straat of buurt.

Staalmanpleinbuurt

De Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West wordt vernieuwd. De Alliantie draagt zorg voor deze vernieuwing. Het gebied moet weer levendig, veilig en aantrekkelijk worden, met ruimte voor wonen, werken en sociale functies. De Staalmanpleinbuurt heeft en houdt een groenstedelijk karakter. Bewoners in gebieden waar vernieuwingsplannen worden uitgevoerd ontvangen uitgebreide informatie over hun situatie

stadsdeel Zuid

Stadsdeel Zuid, Ymere en Combiwel zijn vanaf begin 2008 bezig om de leefbaarheid in het Hercules Seghers Kwartier te vergroten. Ze knappen de openbare ruimte op waar nodig, renoveren woningen en bedrijfsruimten en pakken sociale problemen aan. Om de bewoners en ondernemers in de buurt op de hoogte te houden brengt stadsdeel Zuid een nieuwsbrief uit. IDeart verzorgt de vormgeving, fotografie en productie.

Couleur Locale

Couleur Locale is een onderdeel van IDeart. Couleur Locale organiseert creatieve workshops gedurende de zomer, buiten en op inspirerende locaties. De website van Couleur Locale is door IDeart gemaakt met Wordpress. een CMS systeem dat eenvoudig is te beheren.

Stadsdeel Oost

De projecten voor stadsdeel Oost zijn gericht op campagnes en activiteiten die in- en/of door het stadsdeel worden georganiseerd. Ideart heeft een brochure ontworpen voor Vonk, een in stadsdeel Zeeburg gevestigd werk- en scholingscentrum voor vrouwen. Tevens zijn er wervende publicaties ontwikkeld voor verschillende bijzondere projecten. Voor het project Schoonmaakhelden heeft Ideart een poster ontwikkeld die kinderen tussen de 7 en 10 jaar oproept om te helpen de buurt schoon te maken.

MindfulLiving

De uit het Oosten overgewaaide Mindfulness is de laatste jaren sterk in populariteit toegenomen. IDeart heeft voor een Mindfulnesscentrum een naam gecreëerd en een wervende activiteit bedacht: een Mindfulnesswandeling voor iedereen die wil kennismaken met Mindfulness. Free publicity en flyers zorgde voor een grote opkomst.
IDeart heeft een huisstijl ontwikkeld die aansluit bij de identiteit van MindfulLiving.

 

SunfoodYoga

SunfoodYoga organiseert retreats en workshops op gebied van yoga, meditatie, Raw- en Superfood. Deelnemers krijgen ‘Tools’ voor het integreren van een bewuste levensstijl in hun dagelijks leven.
IDeart gaf communicatieadvies en maakte een flyer voor de workshop Raw Chocolate Creations.

IDEART VISUELE COMMUNICATIE | T +31 20 689 31 05 | MAIL